ZÁJMOVÉ KROUŽKY ŠK. ROK 2016/17

PONDĚLÍ

PŘEDŠKOLÁČEK – 12.45 – 13.15 (zdarma)

 

ÚTERÝ

 

 

FLÉTNA – 1. SKUPINA 8.00 – 8.30 (600,- za pol.)

2. SKUPINA 8.30 – 9.00

 

LOGOPEDIE – 12.30 – 13.00 (600,- za pol.)

 

STŘEDA

 

 

JÓGA – 7.45 – 8.30 (900,- za 1.pol. a 600,- na 2. pol.)

 

 

ČTVRTEK

 

 

 

ANGLIČTINA – 8.00 – 8.30 (600,- za pol.)

PÁTEK

 

 

 

SBOR – 8.00 – 8.30 (600,- za pol.)