Prosím čtěte !!! Výskyt vší.

26.03.2015 14:29
Vážení rodiče,
v současné době došlo k masivnímu rozšíření vší v kolektivu dětí školy a školky. Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění „pediculosis“, u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu by školky a školy neměly zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu.

Po odvšivení dětí je nutné proceduru pravidelně opakovat (i častěji, než je napsáno u přípravku, který používáte), dále je nutné vyprat povlečení, čepice, vystříkat autosedačky, namočit hřebeny do teplé vody apod., jinak se onemocnění opět vrátí. Z VLASŮ DĚTÍ JE, BOHUŽEL, NUTNÉ VYBRAT HNIDY RUČNĚ!!! Přípravky sice tvrdí, že hnidy zahubí, velmi často se však z takto zahubené hnidy vylíhne nová veška. Je-li hnida ve vzdálenosti cca 1 cm od pokožky a více, je pravděpodobně mrtvá či prázdná.

V případě, že vyučující zjistí výskyt vší u dítěte, okamžitě informuje rodiče a ten je povinen dítě ze školy či školky vyzvednout tak rychle, jak je to možné!!! Do vyzvednutí by dítě mělo být drženo v izolaci. Výskyt vší je důvodem k vyřazení dítěte ze školního kolektivu!!!

Vzhledem k tomu, že se chystáme v blízké době k odjezdu na školu a školku v přírodě, žádáme o prohlédnutí dětí, odvšivení popř. preventivní omytí vlasů vhodným přípravkem do pondělí 30.3. 2015. V pondělí ráno podepíší rodiče po příchodu do školy či školky čestné prohlášení (bude u paní učitelky Marušky), ve kterém bude stvrzeno vaším podpisem, že v danou chvíli je dítě bez vší.
Před odjezdem na školu a školku v přírodě bude každé dítě u autobusu prohlédnuto, pokud by byly u někoho zjištěny vši, musel by se doma odvšivit a přijet za námi.

Věříme, že společným bojem se nám podaří se nákazy zbavit. Prosíme o spolupráci!
Alena Fialová
Zpět