ZÁJMOVÉ KROUŽKY ŠK. ROK 2017/18

PONDĚLÍ

SBOREČEK - 8.00 - 8.30 (zdarma)

 

ÚTERÝ

 

 

 

 

LOGOPEDIE – 12.15 – 13.00 (600,- za pol.)

 

STŘEDA

 

 

 

KERAMIKA - 13.15 - 14.30 (1600,- za pol.)

 

ČTVRTEK

 

 

 

ANGLIČTINA - 8.00 - 8.30 ( 600,- za pol.)

PÁTEK

 

 

 

FLÉTNA – 8.00 – 8.30 (zdarma)

PŘEDŠKOLÁČEK - 12.15 -12.45 (zdarma)