Vznik mateřské školy

 

Mateřská škola v Líšnici zahájila svůj provoz 3.10.2012 po rozsáhlé rekonstrukci půdních prostor nad základní školou, jako nová součást organizace Základní škola Líšnice.

 

Mateřská škola v Líšnici vznikla z důvodu nedostatečné kapacity okolních MŠ a tudíž velké procento dětí z Líšnice bez možnosti navštěvovat předškolní zařízení. Rekonstrukci MŠ financovala obec a Středočeský kraj v rámci dotačního řízení.

 

Kapacita školy

 

Mateřská škola v Líšnici je koncipována jako jednotřídní zařízení .

Kapacita školy schválena zřizovatelem Obcí Líšnice a Krajskou hygienickou stanicí Praha – západ je stanovena na 28 dětí.

 

Vznik názvu Lísteček

 

Název naší školky "Lísteček" vznikl stejnou cestou, jako pravděpodobně vznikl název naší obce Líšnice. Dříve bylo zvykem dávat obcím a osadám jména podle přírodních podmínek v nichž se nacházely. Líšnice měla v okolí velké množství lískových křovin, a proto vznikl název Líšnice. Z názvu obce vychází i název dětského hřiště tzv. Oříšek .