TÝDENNÍ PLÁN: 10.9. - 14.9. 2018

TÉMA : JÁ A KAMARÁDI – pavučina kamarádství

Co u Vašeho dítěte podporujeme

-rozvíjení pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky

-získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti

Co dětem NABÍZÍME , tj. „učivo“

 

 

PONDĚLÍ

 

Vyprávění zážitků z víkendu – komunitní kruh

Pohybové hry na jména

Výroba pavučiny kamarádství

 

 

 

 

 

 

ÚTERÝ

 

Zdravotní cviky s podložkami

Můj pavouček

Procházka do okolí – pozorování pavučin

 

 

 

STŘEDA

 

Pravidla slušného chování – jak se chovat při divadelním představení

Divadlo „Zvoneček“ - pohádka „O KOBLÍŽKOVI“

 

 

 

 

ČTVRTEK

 

 

C se nám líbilo / nelíbilo v divadle – komunitní kruh

Pavouk a pavučina – lokomoční dráha

- rovnováha, přeskoky, přítahy, prolézání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁTEK

 

Zpíváme s doprovodem klavíru

 

- písničky – Jak se jmenuješ

- Neposlušný krtek