TÝDENNÍ PLÁN: 12.11. - 16.11. 2018

TÉMA : CO NÁM DĚLÁ RADOST – Listopad, listopad lísteček mi

na dlaň spad

Co u Vašeho dítěte podporujeme

- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Co dětem NABÍZÍME , tj. „učivo“

 

 

PONDĚLÍ

 

Dechové a artikulační cvičení – zpěv písní Slon, Ježek, Delfíni, Kůň

Nácvičujeme na vystoupení v kostele – zpěv koled

Tvoření z keramické hlíny – podzimní tematika

 

 

 

 

 

 

ÚTERÝ

 

Povídání o podzimu

- jaké můžeme pozorovat změny v přírodě během podzimu

- proč na podzim mění listy barvu a opadávají

 

 

 

 

 

 

STŘEDA

 

Jak se jmenují? Didaktické obrázky stromů a přiřazování správných listů

Roční období – časová posloupnost - strom

Předškoláci – pracovní list z metodického souboru Medvídek Nivea

 

 

 

 

 

ČTVRTEK

 

Barevné listí – přiřazování nasbíraného listí k barevným papírům

Výtvarné činnosti – frotáž – listí

- obtisk listu – temperové barvy

- zapouštění barev

 

 

 

 

 

 

PÁTEK

 

Hudební hádanky – hra na piáno

Překážková dráha – motivace – příběh moudrého stromu

Hodnocení celého týdne – co se nám líbilo x nelíbilo