1. Oddělní

TÝDENNÍ PLÁN: 16.9. – 20.9. 2019
TÉMA: : Já a kamarádi – Líšnický festival
Co u Vašeho dítěte podporujeme

- rozvíjení pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky
- získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti
Co dětem NABÍZÍME, tj ,,učivo

PONDĚLÍ

 

 

Divadelní představení ,, Zvířátka a loupežníci“
Jak se chováme v divadle – otázky a odpovědi

ÚTERÝ

 

 

Líšnický festival – význam
Procházka do okolí – sbírání přirodnin

STŘEDA

 

 

Výroba na Líšnický festival
- barvení šišek temperovou barvou
- vyrábění dýní z papírových tácků

ČTVRTEK

 

 

Zpívání s Verunkou
- opakování písniček ,, Jak se jmenuješ“ , ,,Naše školka“

PÁTEK

 

 

Cvičení s padákem
- ,, Kolo, kolo mlýnský“
- podbíhání padáku – výměna dětí (opakování jmen)

 

 

 

 

 

2. oddělení

TÝDENNÍ PLÁN: 16.9. – 20.9. 2019
TÉMA: Já a kamarádi – Líšnický festival
Co u Vašeho dítěte podporujeme

- rozvíjení pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky
- získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti
Co dětem NABÍZÍME, tj ,,učivo

PONDĚLÍ

 

 

Komunitní kruh – zážitky z víkendu

Divadelní představení ,, Zvířátka a loupežníci“
Jak se chováme v divadle – otázky a odpovědi

ÚTERÝ

 

 

Líšnický festival – význam
Procházka do okolí – sbírání přírodnin

STŘEDA

 

 

Výroba podzimní dekorací – svícny, dýně z vlny a z špachtlí
Využití obvazu, barevné papíry, papírové tácky a temperové barvy

ČTVRTEK

 

 

Lokomoční dráha ,, Cesta za dýněmi“
- slalom, překážky, tunel, lavička, žíněnky
Pracovní list – grafomotorika

PÁTEK

 

 

Zpívání s Verunkou
- opakování písničky ,,Kamarád“ – rytmizace
- nácvik nové písně ,, Dýně“